Šta je distorzija skočnog zgloba i kako se leči?

Skočni zgloba je sastavljen od složenih veza tarzalnih kostiju, dok centralna skočna kost pruža snažnu osnovu za oba dela skočnog zgloba. Veliki broj ligamenata i kapsula vezivnog tkiva povezuje kosti zajedno. Elastičnost ligamenata omogućava lako kretanje i pomaže u stabilizaciji skočnog zgloba.

Termin distorzija označava traumu zglobova, obično zbog nepravilnih pokreta koji uzrokuju trenutni izlazak zgloba iz njegove sedišne kosti i njegov trenutni povratak. Najčešće zahvaćena područja uključuju skočni zglob, zglobove prstiju i kolena.

U nekim slučajevima, to može dovesti do istezanja ili kidanja ligamenata, čvrste trake vlaknastog tkiva koje spajaju dve kosti zajedno u zglobovima. Kada je ligament/tetiva oštećena, unutrašnje krvarenje i otok se javlja oko povrede. U teškim slučajevima, ligament može biti potpuno pokidan, a kosti mogu biti polomljene.

Dijagnoza distorzije skočnog zgloba

Distorzija skočnog zgloba može biti uzrokovana različitim situacijama. Većina ljudi povezuje distorziju sa sportskim povredama; međutim, uzrok može biti i savijanje ili uganuća koja mogu dovesti do povrede ligamenata koji okružuju skočni zglob.

Ozbiljnost distorzije skočnog zgloba može se podeliti u tri kategorije:

Stepen 1: Ligamenti su prenategnuti, bez oštećenja ili nestabilnosti zgloba.

Stepen 2: Ligamenti su jako prenategnuti ili delimično napuknuti bez nestabilnosti zgloba.

Stepen 3: Ligamenti u skočnom zglobu su pokidani, što dovodi do nestabilnosti skočnog zgloba.

Od izuzetne je važnosti obaviti detaljan medicinski pregled, uključujući i rendgenski snimak povrede, kako bi se ispitala priroda i obim nastale štete. Lekari su tada u mogućnosti da pruže bolju dijagnozu sa jasnom slikom strukture skočnog zgloba i detaljnim planom lečenja.

Blagi simptomi distorzije skočnog zgloba

U blagim slučajevima, prvi simptomi distorzije skočnog zgloba pojavljuju se ubrzo nakon što je došlo do povrede. Javlja se otok i povećana osetljivost na pritisak, skoro odmah. Stvaranje hematoma i intenzivan bol pri pokretu zgloba ozbiljno ograničavaju kretanje i dnevnu funkciju.

Simptomi hronične distorzije skočnog zgloba

U hroničnim slučajevima, kao što je ruptura ligamenta, primetan je gubitak stabilnosti skočnog zgloba. To može dovesti do degeneracije zahvaćenog zgloba, koja se naziva artroza.

U zavisnosti od lokacije rupture, mogu se pojaviti komplikacije na pratećim ligamentima kostiju. Rendgenski snimci mogu otkriti fragmente kostiju i razlikovati prenategnute, delimično napuknute ili rupturirane ligamente. Povrede zglobne kapsule se takođe mogu preciznije otkriti.

Preporučuje se hitan medicinski tretman. Odloženo ili neodgovarajuće lečenje može dovesti do trajnog oštećenja i degeneracije skočnog zgloba.

Lečenje

Mnoge nehirurške metode mogu se primeniti na lečenja skočnog zgloba. Distorzija se javlja kao rezultat traume skočnog zgloba i stoga lečenje treba započeti odmah i pružanjem adekvatnog odmora.

Imobilizacija

U slučaju povrede, neophodna je hitna imobilizacija i podizanje zgloba. Odmah smanjiti ili u potpunosti prekinuti oslonac na zglob, što će smanjiti dalje oštećenje. Lečenje obično počinje imobilizacijom na nekoliko dana. Koristi se logeta za skočni zglob i štake po potrebi.

Lekovi protiv bolova

Pacijenti sa distorzijom skočnog zgloba mogu osetiti bol i nelagodnost. Prepisani lekovi protiv bolova, poput ibuprofena, mogu umanjiti bol i donekle olakšati ovu situaciju. Treba imati na umu da lekovi protiv bolova samo privremeno deluju na bol bez rešavanja glavnog problema.

Propisana fizioterapija

Prepisana fizioterapija je odlična za vraćanje pune pokretljivosti, snage i koordinacije zgloba. Važno je ojačati zglob jer poboljšana stabilnost skočnog zgloba smanjuje rizik od ponovne povrede.

Hidroterapija i redovna korektivna masaža mogu pomoći u borbi protiv bilo kakvog otoka i stvaranja podliva. Propisana rehabilitacija pomaže u jačanju cirkulacije krvi u zglobovima, pomažući da se olakša proces oporavka.

Hirurške intervencije

Teški slučajevi rupture ligamenta, sa komplikacijama fragmenata kostiju, mogu zahtevati hirurško lečenje. Ovo se dešava ako površine rupture više ne dolaze u kontakt jedna sa drugom i treba ih ponovo spojiti ligamentnim šavom. Koštani ligamenti se fiksiraju pomoću zavrtnja da bi se podstaklo spajanje sa kostima.

Tecar terapija

Da li ste ikada jako udarili zglob, a zatim ga protrljali kako bi bol nestala? Bol zapravo ne nestaje. Ono što se dešava je da vi trljanjem stimulišete okolne nerve, zbunjujući signal bola. Bol ostaje isti, ali ga mozak ne registruje toliko.

Tecar terapija se primenjuje tako što se dve elektrode prislone na mesto bola. Pacijent oseća blago zagrevanje, što dovodi do širenja krvnih sudova, ubrzavanja metabolizma i umanjenja simptoma zahvaćene regije. Ova nervna stimulacija dovodi do smanjenja upale i ublažavanja bola.