Matične Ćelije – Tipovi I Karakteristike

Matične ćelije poseduju izuzetan potencijal da se razvijaju u različite vrste ćelija i one su zaslužne za nastanak, rani rast i razvoj organizma. Kasnije, u toku života, one su odgovorne za sve procese obnove i samoizlečenja, služe kao neka vrsta „unutrašnjeg sistema popravke“, jer se dele i razmnožavaju kako bi dopunile druge ćelije, sve dok […]