Lečenje matičnim ćelijama – Procedure

Informisanost Veoma je važno da budući roditelji budu upoznati sa realnim dometima upotrebe matičnih ćelija u medicinske svrhe. Prilikom odabira banke matičnih ćelija, neophodno je proveriti akreditacije koje banka poseduje i kojom tehnologijom se matične ćelije pripremaju za čuvanje na duži vremenski period. Važno je da znate da li su matične ćelije sačuvane po „recepturi“ […]