Najvisi Kvalitet Usluga - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

NAJVIŠI KVLITET USLUGA

  • Visokospecijalizovani, autimatizovani, zatvoren sistem procesuiranja uzorka matičnih ćelija koji sprečva rizik od kontaminacije
  • Zlatni standard izdvajanja matičnih ćelija i redukcije volumena krvi- Sepax 2
  • Uzorak sačuvan iz dva dela- dvostruka sigurnost
  • Odvojena krioprezervacija komponenata krvi (8 odvojenih komponenata po uzorku)- u skladu sa zahtevima prestižnih cenara za transplantaciju
  • Čuvanje uzorka u tečnom azotu- maksimalna sigurnost i stabilnost sačuvanog uzorka, minimalan rizik od kontaminacije i promene kvaliteta prilikom oslobađanja uzorka
  • Eksluzivni servis evropski integrisane logistike
  • Kontinuirana kontrola temperature biloškog materjala u transportu
  • Jedinstveni sertifikat kao potvrda o uspešno sačuvanom uzorku sa detaljnim karakteristikama sačuvanog uzorka, vitalnost i broj matičnih ćelija, rezultati serloških i mikrobioloških analiza, krvna grupa bebe. Sveobuhvatni podaci na osnovu kojih transplatacioni centri donose odluku o lečenju.
  • Bez dodatnih troškova. Ugovorom definisan iznos usluge je sveobuhvatan i važi za ceo period krioprezervacije.
  • Dugogodišnje znanje i iskustvo u čuvanju i oslobađaju uzoraka matičnih ćelija