Lečenje matičnim ćelijama – Procedure

 1. Informisanost

Veoma je važno da budući roditelji budu upoznati sa realnim dometima upotrebe matičnih ćelija u medicinske svrhe.

Prilikom odabira banke matičnih ćelija, neophodno je proveriti akreditacije koje banka poseduje i kojom tehnologijom se matične ćelije pripremaju za čuvanje na duži vremenski period. Važno je da znate da li su matične ćelije sačuvane po „recepturi“ koja je dokazana u medicinskoj praksi – kada su matične ćelije „oslobođene“ i upotrebljene u terapijske svrhe.

Pročitajte zašto je važan FACT NetCord

Roditelji trebaju da imaju na umu u kojoj zemlji će čuvati tako dragocen sadržaj, kao što su matične ćelije iz krvi pupčanika. Nemaju sve zemlje jednake standarde sigurnosti i bezbednosti.

 1. Pre porođaja

Savet medicinskog osoblja iz  banke matičnih ćelija je da set za uzimanje uzoraka bude najkasnije mesec dana pre termina porođaja kod Vas.

Set Vam se dostavlja nakon potpisanog Ugovora.

Ugovor se potpisuje direktno sa bankom matičnih ćelija. Već na ovom koraku se vidi važnost FACT NetCord akreditacije jer oba roditelja popunjavaju upitnik u vezi sa ličnim i porodičnim anamnezama.

Kada krenete u porodilište set ponesite sa sobom. Sam postupak uzimanja matičnih ćelija je potpuno bezbedan po majku i dete i krajnje je jednostavan. Lekari u Srbiji su obučeni i informisani o ovoj proceduri.

 1. Porođaj

Krv iz pupčanika se uzima odmah po rođenju deteta, bilo da je u pitanju prirodni porođaj ili carski rez. Pre uzimanja uzorka krvi vrši se dezinfekcija pupčanika, a uzorak se skladišti u sterilnoj kesi/vrećici.

Odmah nakon porođaja uzima se i krv majke za analize u laboratoriji banke matičnih ćelija.

Sam postupak uzimanja krvi iz pupčanika je potpuno bezbedan proces i po majku i po dete.

 1. Posle porođaja specijalizovana kurirska služba ima značajnu ulogu

Odmah nakon porođaja, potrebno je obavestiti  ovlašćenu kurirsku službu, da može doći da preuzme uzorak. Dok kurirska služba ne preuzme uzorak krvi iz pupčanika, on je potpuno bezbedan i siguran u setu.

 1. Uzorak je u Banci

Odmah po prijemu, u laboratoriji vrši se PSR analiza . PCR je visokopouzdana metoda kojom se analizira prisustvo genetičkog materjala samog virusa ( DNK ili RNK) . Nakon toga se vrši izdvajanje matičnih ćelija (separacija uzorka), posle čega se uzorak skladišti u “karantin” banku, privremeno, na -100 °C. Nakon dobijanja informacija o kvalitetu i ispravnosti uzorak je spreman da se deponuje u “finalnu” banku za dugoročno čuvanje, na -196°C.

Pročitajte zašto je važno izdvajanje matičnih ćelija iz uzorka krvi

Jedan mali deo uzorka se odvojeno čuva, jer je izvesno da će u bliskoj budućnosti medicina napredovati i omogućiti umnožavanje matičnih ćelija kada nam zatrebaju. Banka matičnih ćelija prati najnovija dostignuća nauke, u cilju što efikasnijeg lečenja, i sa svojim standardima i procedurama je orijentisana na primeni matičnih ćelija za lečenje, ako se za to ukaže prilika, a ne samo da ih sačuva.

Deo uzorka majčine krvi se takođe zamrzava, kako bi ostavili mogućnost za dodatne analize, ukoliko se ukaže potreba za upotrebom matičnih ćelija.

 1. Sertifikat

Kada se završi kompletna procedura uzimanja, transporta, analiza uzorka, obavezne separacije i skladištenja, ako i kada se regulišu finansijske obaveze, banka matičnih ćelija Vam dostavlja zapečanjen Sertifikat o uspešnom skladištenju matičnih ćelija. Sertifikat sadrži sledeće podatke:

 • jedinstveni broj pod kojim se čuva uzorak
 • krvnu grupu bebe
 • volumen uzorka (pre i posle obrade)
 • broj izdvojenih CD34+ matičnih ćelija
 • ukupan broj svih tipova matičnih ćelija (TNC)
 • vitalnost matičnih ćelija
 • rezultate seroloških i mikrobioloških analiza uzorka
 1. Oslobađanje matičnih ćelija

Ako se ukaže potreba za upotrebom matičnih ćelija, izuzetno je važna saradnja banke i transplatacionog centra – tamo gde se sprovodi terapija. Veoma je važno da banka matičnih ćelija sarađuje sa prestižnim transplatacionim centrima i da sačuvan uzorak garantuje mogućnost primene. Postoje klinike koje prihvataju samo uzorke od banaka koje poseduju FACT NetCord Sertifikat.

Pročitajte zašto je važan FACT NetCord sertifikat

Uzorak se dostavlja direktno klinikama za lečenje i on mora biti dostavljen bez erotricita . Iz ovog razloga, banke sa najvišim standardima vrše izdvajanje matičnih ćelija odmah po prijemu – kada je uzorak mlad i kada ima najveći medicinski potencijal.