Mogućnost Lečenja U Prestižnim Svetskim Klinikama - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

MOGUĆNOST LEČENJA U PRESTIŽNIM SVETSKIM KLINIKAMA

Ukoliko ste sačuvali uzorak u Švajcarskoj banci matičnih ćelija, otvorena su vam vrata u svim prestižnim svetskim klinikama i transplatacionim centrima.
Kako bi šansa za izlečenjem bila što veća, najbolje javne i privatne klinike su uspostavile standarde za prihvatanje uzoraka kojima će se lečiti klijenti u njihovim centrima za transplantaciju. Na ovaj način klinike su osigurale prvi korak u lečenju, a to je kvalitet uzorka matičnih ćelija. Najbolje klinike, sa najboljim svetskim stručnjacima, imaju najveći kredibilitet i uspešnost u lečenju jer prihvataju uzorke iz FACT NetCord akreditovanih banaka matičnih ćelija.
FACT NetCord je parametar po kome se rangiraju najbolje klinike i biomedicinski centri širom sveta.