Ko Smo Mi? - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

SWISS STEM CELLS BIOTECH

SSCB - Swiss Stem Cells Biotech banka osnovana je 2005. godine u okviru Cardiocentro Ticino u Luganu( visokospecijalizovana bolnica usmerena na primenu matičnih ćelija u lečenju infarkta miokarda) gde je sprovedena prva transplantacija autolognih matičnih ćelija u Švajcarskoj 2004. godine. Nakon toga SSCB postaje deo Švajcarskog instituta za regenerativnu medicinu (SIRM), najsavremenijeg instituta za biomedicinska istraživanja.


NAŠE ZNANJE I ISKUSTVO

Više od 12 godina predanog naučnog rada

Preko 20.000 procesuiranih i sačuvanih uzoraka matičnih ćelija

Internacionalno prepoznat kvalitet procesnih faza, metoda i tehnologija čuvanja i otpuštanja matičnih ćelija

BLISKA SARADNJA SA VODEĆIM SVETSKIM KLINIKAMA ZA LEČENJE MATIČNIM ĆELIJAMA

NAŠE KARAKTERISTIKE

 • Švajcarski kvalitet
 • Sve faze obrade uzoraka i krioprezervacija u celosti se obavljaju u našoj laboratoriji sa sedištem u Švajcacarskoj
 • FACT NetCord akreditacija
 • Švajcarska banka matičnih ćelija je jedna od 7 privatnih banaka koje poseduju FACT NetCord sertifikat
 • Švajcarska banka je prva hibridna banka matičnih ćelija (pročitajte šta je hibridna banka ovde)
 • Medicinska I naučna podrška u vezi sa kliničkim ispitivanjima
 • SSCB investira u istraživanja novih izvora matičnih ćelija I terapijsku primenu matičnih ćelija
 • Deo smo Svetske naučne mreže

ŠTA TO ZNAČI RODITELJIMA U SRBIJI?

 • Apsolutna sigurnost matičnih ćelija vašeg deteta
 • Direktno potpisivanje ugovora sa Švajcarskom bankom matičnih ćelija
 • Švajcarska garancija kvaliteta
 • Uzorak sačuvan prema FACT NetCord akreditovanom protokolu
 • Sertifikat sa švajcarskom garancijom kvaliteta
 • Potpuna transparentnost celog postupka
 • Naučna i medicinska podrška u slučaju potrebe za lečenjem matičnim ćelijama u domenu medicinskih dostignuća i kliničkih studija na svetskom nivou
 • Mogućnost lečenja u prestižnim svetskim klinikama