Hibridna Banka - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

HIBRIDNA BANKA MATIČNIH ĆELIJA

Ukoliko se opredelite za čuvanje matičnih ćelija u privatnoj banci, Vaš uzorak je Vaše vlasništvo, što snači da se može koristiti isključivo za lečenje osobe na čijem rođenju je uzorak prikupljen, uz eventualno mogućnost lečenja najbližih članova porodice, ukoliko postoji podudarnost u HLA tipizaciji. Privatne banke naplaćuju usluge čuvanja matičnih ćelija, a kvalitet samih usluga, standari u poslovanju, kriterijumi za čuvanje uzoraka matičnih ćelija se razlikuju od banke do banke, te je vodeći parametar u odabiru banke matičnih ćelija akreditacija koju banka poseduje. Akreditacija, između ostalog, pruža informacije da li je uzorak tretiran i sačuvan po najvišim standardima, te daje odgovore i na pitanje da li bi uzorak mogao da bude prihvaćen u prestižim svetskim klinikama ako se ukaže potreba za lečenjem. Podatak koji privlači dosta pažnje je da je veliki broj uzoraka sačuvan u privatnim bankama, a značajno malo uzoraka je oslobođeno za potrebe lečenja, svega 3-5%. Zbog toga se jasno ne može proceniti kvalitet uzoraka sačuvanih u privatnim bankama, a najbolji parametar procene kvaliteta uzorka je njegova terapisjka vrednost, kada se upotrebi za lečenje. Sigurno je jedan od ključnih razloga za ovako mali procenat upotrebljenih uzoraka to što je lečenje matičnim ćelijama mlada grana medicine, u razvoju, a dodatno je mali procenat obolelih ljudi od bolesti koje se mogu lečiti matičnim ćelijama, a da su ih sačuvali na rođenju.
Druga mogućnost je da se roditelji opredele za čuvanje matičnih ćelija u javnoj banci. Tada govorimo o doniranju uzorka. Javne banke su državne ustanove, te uzorak doniran banci postaje „javno dobro“ i može biti dostupan svim ljudima širom sveta, kada se ukaže potreba za lečenjem. Danas sve razvijene zemlje sveta poseduju javnu banku, pružajući još jednu mogućnost lečenja svojim građanima. Čuvanje matičnih ćelija u javnim bankama se ne naplaćuje, a uzorak nije vlasništvo pojedinca. Kako javne banke ne zarađuju od usluga čuvanja matičnih ćelija i finansijski interes ne postoji, kriterijumi za čuvanje u javnim bankama su jako visoki, jer ne postoji opravdan razlog za čuvanje uzoraka koju nisu vrlo dobrog kvaliteta. Broj sačuvanih uzoraka u javnim bankama je značajno manji u odnosu na privatne banke, dok je broj uzoraka upotrebljenih za lečenje je jako visok. Najveći broj slučajeva lečenja matičnim ćelijama na celom svetu je upravo uzorcima iz javnih banaka (alogena transplantacija). Takođe, dobri primeri lečenja u kliničkim studijama i ispitivanjima je upravo na uzorcima oslobođenim iz javnih banaka.

Mi smo jedinstvena banka matičnih ćelija- HIBRIDNA BANKA

Danas se u celom svetu, na dnevnom novou, povećava broj uzoraka sačuvanih u privatnim bankama (konstantan priliv novih uzoraka, a jako mali broj oslobođenih uzoraka), dok javne banke održavaju broj raspoloživih uzoraka (broj novosačuvanih uzoraka, odgovara broju oslobođenih uzoraka, upotrebljenih za lečenje).

Da li je roditelji moraju da biraju između privatne i javne banke? Kratko i jasno odgovor je NE.
Mi smo jedinstvena banka matičnih ćelija.

Švajcarska banka matičnih ćelija je izabrana od strane Švajcarske federalne vlade i Swisscord-a za jedinstveni projekat u svetu- Hibridna banka matičnih ćelija, koji je uspešno pokrenut na teritoriji Švajcarkse krajem prošle godine.
Projekat HIBRIDNA BANKA omogućio je saradnju prestižnih javnih banaka matičnih ćelija širom sveta sa Švajcarskom bankom matičnih ćelija, odabranom na osnovu parametara koji garantuju kvalitet svih procesa, kao što je FACT NetCord akreditacija.

Projekat hibridna banka omogućio je komunikaciju između SSCB-a i javnih banaka, sa ciljem što veće upotrebe sačuvanih uzoraka. FACT NetCord akreditacija je najviši standard u ćelijskoj terapiji, koji je izjednačio privatne banke koje poseduju ovu akreditaciju sa rigoroznim standardima javnih banaka. Na ovaj način je uspostavljena mreža banaka koje posluju na isti način, pružajući svojim klijentima nove mogućnosti u lečenju. Klijenti koji se opredele za Švajcarsku banku matičnih ćelija otvaraju nove mogućnosti u lečenju matičnim ćelijama. Saradnja sa javnim bankama pruža veliku mogućnost da sačuvani uzorak bude upotrebljen za lečenje. Klijent se može opredeliti da svoj uzorak u bilo kom trenutku oslobodi za lečenje kroz mrežu javnih banaka, tako što će, isključivo uz svoju saglasnost, učiniti uzorak dostupnim javnom registru uzoraka matičnih ćelija. Kada bi se ukazala potreba za lečenjem uzorkom koji ste sačuvali u SSCB-u (odgovarajuća podudarnost), Vama kao klijentima SSCB-a bi stigao upit na osnovu koga se vi odlučujete da li želite da oslobodite uzorak za potrebu lečenja trećeg lica. Odluku o ovom humanom postupku donosite Vi. Javne institucije su definisale finansijsku naknadu u ovakvim slučajevima, te je uspostavljen jedan zdrav i finansijki održivi sistem, koji Vama omogućava naknadu troškova čuvanja matičnih ćelija u SSCB-u ukoliko se odlučite za „doniranje“ uzorka. Dodatna prednost za sve klijente je dvosmerna komunikacija između SSCB-a i javnih banaka, te uzorci iz javnih banaka mogu biti dostupni za lečenja Vas i Vaših članova porodice. Otvarajući mogućnost lečenja doniranim „tuđim“ matičnim ćelijama, pružate svojoj porodici nove mogućnosti lečenja. Prednsoti alogene transplantacije u lečenju velikog broja bolesti su opisane u posebnom poglavnju.

Hibridna banka je projekat koji doprinosi razvoju regenerativne medicine, lečenja matičnim ćelijama. Vrednost uzorka je merljiva tek kada je on upotrebljen za lečenje. Upotreba kvalitetnih uzoraka otvara nove mogućnosti, pomera granice medicine, spašava živote.

Čuvanje radi lečenja, ne čuvanje radi čuvanja.