Cenovnik/Usluge - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

Cenovnik usluga

SP

SPECIJALZa klijente koji su uradili prenatalni test myPrenatal by Veritas

2190€

1740€

 • 20 godina čuvanja matičnih ćelija u FACT NetCord akreditovanoj banci
 • PCR analiza
 • Visoko specijalizovani set za uzorkovanje i transport matičnih ćelija
 • Troškovi prikupljanja krvi iz pučanika na porođaju
 • Svi troškovi transporta
 • Analize krvi majke u laboratoriji u Švajcarskoj
 • Oslobađanje i priprema uzorka za lečenje
 • Analiza uzorka krvi matičnih ćelija
 • Izdvajanje matičnih ćelija iz uzorka
 • Procesuiranje uzorka po FACT NetCord standardima
 • Sertifikat sa preciznim podacima o uzorku matičnih ćelija

Zakažite

S

STANDARD-

2190€

1990€

 • 20 godina čuvanja matičnih ćelija u FACT NetCord akreditovanoj banci
 • PCR analiza
 • Visoko specijalizovani set za uzorkovanje i transport matičnih ćelija
 • Troškovi prikupljanja krvi iz pučanika na porođaju
 • Svi troškovi transporta
 • Analize krvi majke u laboratoriji u Švajcarskoj
 • Oslobađanje i priprema uzorka za lečenje
 • Analiza uzorka krvi matičnih ćelija
 • Izdvajanje matičnih ćelija iz uzorka
 • Procesuiranje uzorka po FACT NetCord standardima
 • Sertifikat sa preciznim podacima o uzorku matičnih ćelija

Zakažite

S+

STANDARD PLUS-

2390€

2140€

 • 25 godina čuvanja matičnih ćelija u FACT NetCord akreditovanoj banci
 • PCR analiza
 • Visoko specijalizovani set za uzorkovanje i transport matičnih ćelija
 • Troškovi prikupljanja krvi iz pučanika na porođaju
 • Svi troškovi transporta
 • Analize krvi majke u laboratoriji u Švajcarskoj
 • Oslobađanje i priprema uzorka za lečenje
 • Analiza uzorka krvi matičnih ćelija
 • Izdvajanje matičnih ćelija iz uzorka
 • Procesuiranje uzorka po FACT NetCord standardima
 • Sertifikat sa preciznim podacima o uzorku matičnih ćelija

Zakažite

ST

SSCB Twins-

3280€

3030 *€

 • 20 godina čuvanja matičnih ćelija u FACT NetCord akreditovanoj banci
 • PCR analiza
 • Visoko specijalizovani set za uzorkovanje i transport matičnih ćelija
 • Troškovi prikupljanja krvi iz pučanika na porođaju
 • Svi troškovi transporta
 • Analize krvi majke u laboratoriji u Švajcarskoj
 • Oslobađanje i priprema uzorka za lečenje
 • Analiza uzorka krvi matičnih ćelija
 • Izdvajanje matičnih ćelija iz uzorka
 • Procesuiranje uzorka po FACT NetCord standardima
 • Sertifikat sa preciznim podacima o uzorku matičnih ćelija

Zakažite
*SSCB Twins - Za drugo dete popust 50%

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdaje saglasnost za izvoz krvi pupčane vrpce, koja glasi na ime majke, a za koju je određena administrativna taksa Republike Srbije, koja u ovom trenutku iznosi 11.130 dinara. Uplatnicu sa vašim podacima i brojem računa budžeta Republike Srbije za uplatu administrativne takse dobijate kod nas, a nakon vaše uplate iste, mi dalje u vaše ime, predajemo zahtev i završavamo kompletnu proceduru oko izdavanja dozvole.


DINAMIKA PLAĆANJA

Prilikom preuzimanja seta za uzimanje matičnih ćelija uplaćuje se iznos od 210 Eura
Ostatak ili prva rata se plaćaju po pristizanju Sertifikata o čuvanju
Plaćanje i ugovorni odnos su direktno sa Švajcarskom bankom matičnih ćelija