Transplantacija - Švajcarska Banka Matičnih Ćelija Srbija - SSCB

AUTOLOGNA / ALOGENA TRANSPLANTACIJA

Matičnim ćelijama se može lečiti osoba na čijem rođenju je prikupljen uzorak krvi iz pupčanika. Tada govorimo o autolognoj upotrebi matičnih ćelija, lečenju sopstvenim matičnim ćelijama.

Sa druge strane, brojiniji su primeri širom sveta kada su ljudi izlečeni doniranim matičnim ćelijama od osoba sa kojom nisu u krvnom srodstvu, a postoji podudarnost HLA lokusa, tada govorimo o alogenoj upotrebi matičnih ćelija.

Kliničke studije pokazuju da alogena transplantacija ima bolji terapijski efekat kod određenog broja bolesti, pogotovu onih koje se javljaju u ranoj fazi života, naslednih bolesti, mnogim tipovima leukemija i anemija. Ako bismo pojednostavili, terapijski efekat u lečenju se ne može postići ukoliko su matične ćelije predodređene da budu „bolesne“, upravo za tu grupu oboljenja je efikasnije lečenje doniranim „tuđim“ matičnim ćelijama. Većina kliničkih studija je upravo rađena u oblasti alogenih transplantacija.

Autologna transplantacija, bez sumnje, ima primat u lečenju bolesti koje su stečene tokom života, koje nisu povezane sa uređenim „oštećenjem“ hematopoetskog sistema (ćelija krvi). Kod autologne transplantacije ne postoji mogućnost odbacivanja transplanta.

Danas je poznato da je preko 38.000 uzoraka matičnih ćelija iskorišćeno za lečenje na celom svetu. Većina tih uzoraka je oslobođena iz javnih banaka za potrebe alogenog lečenja.

Da li je efikasnija alogena ili autologna transplantacija?
Zavisi od konkretnog oboljenja. Sledi tabelarni prikaz efikasnosti u lečenju:

Kao klijent SSCB-a pružate Vašoj porodici mogućnosti efikasnijeg lečenja, za sve grupe oboljenja koje se leče matičnim ćelijama. Autologna transplantacija je prva linija izbora, kada je procenjena efikasnost u lečenju. Saradnja sa javnim bankama vam pruža mogućnost alogenih transplantacija. Individualan pristup je neophodan. Svakom klijentu je na raspolaganju besplatno savetovanje u vezi sa lečenje. Mi smo tu da brinemo o Vama.